Новини

Инвестиционна намерение за добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец.

Прочети повече

"Булгарконсерв Рупите" ООД сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 12.10.2016г. Одобреният за финансиране проект е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Прочети повече

Представители на Булгарконсерв Рупите ООД ще посетят международното хранително изложение SIAL в Париж от 16 до 20 октомври.

Прочети повече