Социална отговорност

Булгарконсерв Рупите ООД е един от големите работодатели в района на гр. Петрич и активно се ангажира с местните хора и общността.

Ангажираността към нашите служители се изразява в постоянното финансиране на обучения и до квалификации, осигуряване на равни възможности за всички и шансове за фирмено израстване. Горди сме от факта, че в компанията преобладават жените, заемащи ръководни имениджърски постове (над 60% от ръководния персонал). При нас работят и голям брой млади хора излизащи от училище или университет.

Предоставяме на нашите служители модерни и безопасни условия на труд и отдих. Предлагаме подкрепа при семейно планиране, здравословни или финансови проблеми. Работим в тясно сътрудничество с браншовата ни организация Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и с Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив, като се включваме с дни на отворените врати и предлагаме платени стажове за студенти.

Освен директния контакт и връзка с нашите служители, поддържаме добри връзки с кметовете на околните населени места. По този начин можем да обърнем внимание на нуждите и липсите на хората в общността. Някои от дейностите, с които сме се ангажирали през годините, са следните: Спонсорираме футболния отбор на с. Рупите Построихме детска площадка в с. Рупите.

Съюз на Преработвателите на Плодове и Зеленчуци: www.org-bg.net

Университет по Хранителни Технологии: www.uft-plovdiv.bg