Контакти

Търговски офис

Адрес:

гр.София 1404

бул.България № 81А ,ет.8, офис 11,

България

Люба Вятрова

Тел.: + 359 2 952 03 76

Факс: + 359 2 952 66 56

Е-mail: lvyatrova@bulgarconserv07.com

Фабрика

Адрес:

с. Рупите 2863,

община Петрич,

България

Тел.: + 359 745 6 1665,

Факс: + 359 745 6 21 20

Е-mail: office@bulgarconserv07.com

Офис Русия

Търговско представителство

Адрес:

гр. Москва 117570,

ул. Красного маяка, дом 24, офис 311

Русия

Люба Вятрова

Ръководител на Представителството

Тел.: +7 916 661 2088