Производство

За Нас

                                        

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 

"Булгарконсерв Рупите" ООД стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект "Модернизация на консервно предприятие" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Дружеството има сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ номер 01/04/2/0/00029 от 12.10.2016г. Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 3 882 758,12лв.

Прочети повече
Новини Виж всички
11 фев 2020

Обява за обществеността

Инвестиционна намерение за добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец.

Прочети повече
02 ное 2016

"Булгарконсерв Рупите" ООД подписа договор с ДФЗ за "Модернизация на консервно предприятие"

"Булгарконсерв Рупите" ООД сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 12.10.2016г. Одобреният за финансиране проект е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Прочети повече
15 окт 2016

Посещение SIAL Paris

Представители на Булгарконсерв Рупите ООД ще посетят международното хранително изложение SIAL в Париж от 16 до 20 октомври.

Прочети повече