Новини

11.02.2020
Обява за обществеността
Назад към всички новини

Уведомяваме Ви, 

че "Булгарконсерв Рупите" ООД, с. Рупите 2863, общ. Петрич, обл. Благоевград, ЕИК:BG175305216, има следното инвестиционно предложение:

"Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в имот УПИ №014001 м. "Тафтино" по плана на с. Рупите, общ. Петрич, за допълнително водоснабдяване на Цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, изграден в същия имот."

Пълна информация може да изтеглите тук

Писмени становища могат да бъдат подавани на адрес: гр. София 1404, бул. България №81А, ет. 8, офис 11. 

С уважение, 

Йодан Вятров

/Управител "Булгарконсерв Рупите" ООД/