Качество и сертификати

Разбираме, че доверието на клиентите се базира на постоянното високо качество на продукта. По тази причина прилагаме цялостно интегриран подход в производството, като поддържаме безупречно ниво на проследяемост на продуктите.

Фабриката разполага с оборудвана физико-химична лаборатория, където се правят и някои микробиологични изследвания. Нашите опитни и обучени технолог и лаборант всекидневно следят производственият процес и качеството на готовите продукти.

За реализиране на своята стратегия фирмата е разработила, внедрила и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на Стандарта FSSC 22000 и ISO 9001:2015 за производство на безопасни и качествени хранителни продукти. Сертифициращата компания е NQA Certification Limited. 

Ние осъществяваме непрекъснат ефективен контрол на технологичните процеси и изпълнението на изискванията за безопасност и хигиена при производството на храни. Спазваме всички законови изисквания и нормите на прилаганите международни стандарти за производство на безопасни продукти.