Мисия, визия, ценности

Мисия

Нашата мисия е да произвеждаме и доставяме качествени, здравословни и достъпни продукти за нашите клиенти.

 

Визия

В основата на нашия бизнес поставяме стабилните и надеждни отношения с нашите клиенти, партньори и доставчици. Вярваме, че за да постигнем това трябва постоянно да инвестираме в развитието на персонала, подобряване на процесите и модернизиране на материалната база.

Ценности

Нашите ценности са израз на фирмената етика, погледа ни отправен в бъдещето и устрема за постигане на дългосрочните ни цели.

  • Не правим компромис с качеството на продуктите.
  • Желанията на клиента са закон за нас.
  • Държим на честни и коректни отношения с клиенти, партньори и доставчици.
  • Служителите ни са в центъра на нашата организация.
  • Работата в екип може да преодолее всички проблеми.

 

Мисията, визията и ценностите на фирмата отразяват основополагащите принципи, които дефинират начина ни на работа. Те са заложени в Политиката по управление, която си поставя за цел да затвърдим позициите си на едно от водещите предприятия за преработка на плодове и зеленчуци в България, да произвеждаме и предлагаме безопасни консервирани продукти с високо качество, отговарящи на всички изисквания за безопасност, задоволяващи очакванията и потребностите на клиентите ни. 

За постигане на тази цел, сме набелязали няколко стратегически направления: клиенти, служители, доставчици, производствена и технологична база, нормативни изисквания и международни стандарти.