Новини

05.11.2014
Индагра 2014, Букурещ
Назад към всички новини

Булгарконсерв Рупите участва в съфинансираната от Европейския Съюз програма „Освободете Европейския Вкус” на международното изложение Индагра 2014 год. Това е най-голямото изложение за храни и напитки на територията на Румъния. Като съседна на България страна, Румъния се явява стратегически и лесно достъпен пазар за българските стоки. Членството на двете страни в ЕС допълнително благоприятства възможностите за съвместен бизнес.